inne

Kapsle

Autoportret z Przedmiotem

Drzwi – tryptyk

Struktura

I

II

A

BW