produkt

Ciesiołek i Cieszafka - siedzisko osobiste

/ Ciesiolek & Cieszafka – personal seat

 

Ciesiołek i Cieszafka

 

Ciesiołek – detalCiesiołek i Cieszafka – przechowywanie

Ciesiołek i Cieszafka

 

/ 2011 / „Ciesiołek” to projekt osobistego siedziska. Główną inspiracją była idea wykorzystania materiałów znajdujących się „pod ręką” na wzór mieszkańców dawnych okolicznych wsi. Siedzisko łączone jest bezkejowo, za pomocą zamka ciesielskiego nawiązującego do tradycyjnej stolarki. Uzupełnieniem projektu jest „Cieszafka”, siedzisko spełniające także funkcję szafki nocnej bądź małego regału pozwalającego na odłożenie czytanej właśnie książki.
/ prowadzący: mgr Anna Szwaja, dr Anna Myczkowska


/ 2011 / personal seat inspired by traditional woodwork
/ supervisor: Anna Szwaja, Anna Myczkowska PhD