produkt

iPod shuffle - projekt koncepcyjny

/ iPod shuffle – concept design

 

iPod Shuffle – propozycja

iPody Shuffle oraz propozycja następnej generacji

 

analiza zagadnienia

 

/ 2009 / analiza oraz propozycja odtwarzacza następnej gereracji

/ prowadzący: prof. Maria Dziedzic, st. wykł. Stanisław Półtorak, dr Michał Kracik

 

/ 2009 / case study and proposition of next generation

/ supervisors: prof. Maria Dziedzic, Stanislaw Poltorak, Michal Kracik PhD