produkt

void - wzmacniacz lampowy do gitary basowej

/ void – tube amplifier for bass guitar

 

void

void

void

szkice

 

/ 2011 / wzmacniacz lampowy do gitary basowej

/ prowadzący: dr hab. Marek Liskiewicz, st. wykł. Janusz Seweryn / konsultacje: Marian Kopecki

 

/ 2011 / tube amplifier for bass guitar

/ supervisor: Marek Liskiewicz PhD, Janusz Seweryn / consultation: Marian Kopecki